Call Center: 0850 840 77 65 info@snapturizm.com.tr

Gizlilik Politikası ve KVKK

SNAP TURİZM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SNAP TURİZM Kullanıcısı olarak web sitemiz veya herhangi bir entegrasyonumuz üzerinden online rezervasyon yapmanız sırasında vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve imhası ile ilgili süreçler konusunda 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un ilgili maddeleri ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca bilgilendirilmeniz amacıyla aşağıdaki bilgileri sunmak isteriz.
SNAP TURİZM rezervasyon sistemini kullanmak ile iş bu Aydınlatma metnimiz ve kullanıcı Sözleşmemizdeki koşulları kabul etmiş olmaktasınız.
Genel Olarak Söylemek gerekirse
SNAP TURİZM olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileri;
Size sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında, hizmet koşulları ve amacına yönelik olarak işliyoruz,
Sizin kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında gizliliğin korunması ve izinsiz erişimin engellenmesi amacına yönelik olarak tedbirler alıyoruz,
Sizin kişisel verileriniz toplanma amacı sona erdiğinde veya talebiniz halinde, yasal imha koşullarına göre imha edilecektir.
-Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi
Siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri, yapacağımız işlemlerin niteliğine göre otel konaklama veya her türlü hizmetin rezervasyonu ve satışı ile ilgili bizim size hizmet sunmamız veya ilgili Tarafların hizmeti sunabilmesi amacıyla kullanmakta ve işlemekteyiz.
Bu sebeple işbu onayınız ile ya sizden aldığımız açık rızaya dayalı olarak size vereceğimiz hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla ve sebebiyle KVKK’nın 5. Maddesine uygun olarak toplamaktayız.
-Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz
Sizlerden toplamakta olduğumuz kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, yaşınız, doğum tarihiniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kimlik numaranız, ödeme aracı bilgileriniz ve bunun gibi verilerdir.
Bunun dışında kişisel veri kategorisine girmeyen çerezler, log kayıtları gibi bilgileri hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplamaktayız.
-Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz
Kişisel verileriniz, uygulama için kullanıcı kaydı yapılırken sizin tarafınızdan verilmek suretiyle veya bizimle sözlü ve yazılı olarak iletişime geçtiğiniz takdirde yine sizin tarafından söylenmek veya yazılmak üzerine toplanır.
-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
SNAP TURİZM kişisel verilerinizi, sizlere sunduğu uygulama hizmetleri, burada belirtilen amaçlar, sözleşmedeki yükümlülüklerinin ifası amacı, yasalardan kaynaklı haklarının kullanılması amacıyla, sizlere sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla, yeni ürün ve hizmetlerimizden, yeni kampanyalarımızdan sizleri haberdar etmek ve tanıtımını yapmak amacıyla işlemektedir.
-Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
SNAP TURİZM, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kapsamı ile sınırlı olmak üzere üçüncü kişilerce işlenmesinin gerekli olması halinde yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Bu gereklilikler, hizmet sunum sürecindeki işleme eylemleri, hizmet sürekliliği ve kalitesinin artırılması, güvenliğin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya hakların kullanılması gibi KVKK’daki hüküm ve koşullara uygun diğer sebeplerdir.
-İlgili Kişilerin Hakları
KVKK’nın ilgili maddelerinden kaynaklı olarak SNAP TURİZM kullanıcıları aşağıdaki haklara sahiptir:
1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki konularda haklarınızı kullanmak isterseniz rezervasyon@snapturizm.com.tr adresine eposta göndermeniz yeterli olacaktır.
Talebinizi almamız üzerine en geç 30 gün içerisinde mutlaka size geri dönüş yapacağız.
Veri Sorumlusu
SNAP TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK ORGANİZASYON EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
SNAP TURİZM web sitesini veya uygulamasını kullanmaya devam etmeniz, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnimizde belirttiğimiz koşuları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.