Call Center: 0850 840 77 65 info@snapturizm.com.tr

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SNAP TURİZM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve faks yoluyla gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

1. Taraflar

1.1. SNAP TURİZM İNSAAT TAŞ. ORGANİZASYON EGİTİM HİZ. LTD.ŞTİ ‘SNAPTOUR’ olarak anılacaktır. Ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.

2. Konu

Bu sözleşmenin konusu SNAPTOUR’un ‘PARTNER’in internet sitesi üzerinden teşirini ve satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

3. Tarafların Bilgileri

3.1. www.snapturizm.com.tr
Sözleşme Tarihi :17.02.2019 11:21 Unvan : SNAP TURİZM İNSAAT TAŞ. ORGANİZASYON EGİTİM HİZ. LTD.ŞTİ
Adres : Etiler Mahallesi 839 Sokak Platin İş Merkezi No:17 / 304 Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : 0242 341 44 77 - 0850 840 77 65
E-mail : info@snapturizm.com.tr

Müşteri
Ad Soyad: *****
E-Mail: ******
Telefon : 0242 341 44 77 - 0850 840 77 65
E-mail : info@snapturizm.com.tr

4. Sözleşme Konusu Hizmet ve Fiyat Bilgileri

Hizmet :
Tesis Adı :

5. Genel hükümler

5.1. Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2.Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının SNAPTOUR’a ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SNAPTOUR’a hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.3. SNAPTOUR tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk, tercihlere uymayan herhangi bir hususta SNAPTOUR’a bir itiraz yöneltemez.
5.4. SNAPTOUR üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında SNAPTOUR ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında SNAPTOUR’ sorumluluk kabul etmez.
5.5.Konaklama kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan SNAPTOUR’a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.
5.6. SNAPTOUR’’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinintalebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.
5.7. SNAPTOUR’, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.
5.8.Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye’de otel yıldızları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar.
5.9. SNAPTOUR’da yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele tüm vergiler dahildir. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.
5.10.Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, kıbrıs konaklamalarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) Çıkışın engellenmesi durumunda SNAPTOUR’un herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.
5.11.Sözleşme konusu hizmetin SNAPTOUR tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde SNAPTOUR’ sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
5.12. SNAPTOUR’in Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

6. İptaller

6.1. Rezervasyonunuz otele giriş gününde akşam 19:00a kadar tutulmaktadır, geç girişler otele bildirilmek zorundadır.
6.2 SNAPTOUR’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinin talebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.
6.3 SNAPTOUR’, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.
6.4. Rezervasyonunuzla ilgili özel talepleriniz otele rica olarak geçilir, SNAPTOUR bu talepleri garanti etmemektedir.
6.5. Otele giriş tarihinde giriş yapmadığınız ya da otelden erken çıkış yaptığınız takdirde toplam rezervasyon tutarını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
6.6 Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 15 (onbeş) gün önce Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde otel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir. Ödeme kanallarına göre kesintiler değişiklik göstermektedir; İade Kesinti Oranları KREDİ KARTI (TAKSİT) %3 KREDİ KARTI (TEK ÇEKİM) %2 HAVALE %0

7. Yürürlük

İş bu sözleşme Müşterinin PARTNER’in internet sitesinden yukarıda bahsi geçen hizmetleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

8. Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile Müşterinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası / İptal ve İade / Üyelik Sözleşmesi / Mesafeli Satış Sözleşmesi
  • Turizm sektöründe, iç pazar turizmi ve toplantı eğitim organizasyonları yapan acenteler arasında ilk sıralarda yer alan, sektörün önde gelen otellerine Call Center hizmeti de vererek alanında en hızlı büyüyen markalardan biri olan Snap Turizm, müşteri memnuniyetini ve hizmetini üst seviyelerde tutarak hizmet ağını sürekli geliştirmektedir.
  • A-10376
  • BİZE ULAŞIN
  • Adres: Sinan Mh. 1252 Sk. Zehra Gönen İşmerkezi Blok No: 4 / 102 Muratpaşa/ANTALYA
  • Tel: 0850 840 77 65
  • info@snapturizm.com.tr
  • SNAP TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK ORGANİZASYON EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Antalya/Kurumlar
  • Vergi Kimlik No: 7720714589

Copyright 2017 Snap Turizm. Tüm Hakları Saklıdır.